Chuyển tới nội dung

Cách sửa lỗi đánh số ra chữ 1 – ă 2 – â 3 – ê 3 – ê 4 – ô